ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Καθημερινά οι γονείς λαμβάνουν γνώση για την ημερήσια θεματική ενότητα που υλοποιείται, τα γεύματα και τη συμπεριφορά του παιδιού από το ατομικό τετράδιο ενημέρωσης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Οι συναντήσεις γονέων-παιδαγωγών, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Σχολείου και Οικογένειας, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο των παιδιών και την αποτελεσματικότητα της σχολικής πράξης. Μια τέτοια συνεργασία έχει αποδειχθεί πως δημιουργεί μια ισχυρή ομάδα. Οι συναντήσεις είναι ατομικές και πραγματοποιούνται ανά δίμηνο με ραντεβού, ώστε να ενημερώνονται οι γονείς για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
Το Μελί Μελό θέλοντας να βοηθήσει τους γονείς ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στον σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, υλοποιούν το πρόγραμμα: Συμβουλευτική Γονέων, στο οποίο αναπτύσσονται ενδιαφέροντα θέματα με την υποστήριξη ψυχολόγου, που προσφέρουν στους γονείς γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους γονείς να:
Προβληματιστούν, ώστε να υιοθετήσουν τρόπους πιο αποτελεσματικούς, που να επηρεάζουν θετικά τη συμπεριφορά των παιδιών τους,
Κατανοήσουν ότι μέσα από καλύτερες μεθόδους αγωγής, μέσα από ανώτερες συμπεριφορές και μέσα από βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης θα υπάρξει καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ τους ,
Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών
Ενδεικτικά Θέματα που διεξήχθησαν:
Οικογένεια
Μορφές της οικογένειας,
Δυσλειτουργίες της σύγχρονης οικογένειας,
Ενδοοικογενειακή βία,
Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις
Οικογενειακές σχέσεις,
Σχέσεις αδελφών,
Σχέσεις των παιδιών με συνομηλίκους
Συμπεριφορές των παιδιών
Ανυπακοή,
Δειλία – αναστολή,
Όρια,
Επιθετικότητα, Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και Υπερκινητικότητα,

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ο εθελοντισμός και η προσφορά δεν είναι μόνο σε ώρες κρίσης ούτε κάποιο έθιμο ή συνήθεια. Ο εθελοντισμός και η προσφορά είναι ένας δυναμικός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής και παρέμβασης όλων μας με στόχο την εξέλιξη και την καλυτέρευση της κοινωνίας.Αφορά πράξεις και όχι λόγια. Αναπτύσσει τη φιλία, την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας των προσώπων.
Οι βασικοί άξονες που αναλαμβάνουμε δράση μαζί με τους γονείς είναι:
Ο κοινωνικός, που περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή και προσφορά αγαθών πρώτης ανάγκης, χριστουγεννιάτικο παζάρι, κ.α.
Ο περιβαλλοντικός, που αναφέρεται σε δράσεις, που έχουν σαν στόχο τους την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης των μικρών παιδιών και των γονιών τους, ώστε να δημιουργήσουμε ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες, όπως καθαρισμός πάρκων, δενδροφύτευση, ανακύκλωση υλικών κ.α.,